Imagery Rescripting bij PTSS na trauma in de kindertijd

Imagery Rescripting

Imagery Rescripting (ImRs) wint snel aan populariteit als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en heeft door de effectiviteit, die in de laatste jaren in onderzoek is aangetoond ook een plek in de Zorgstandaard voor PTSS gekregen.

PTSS na trauma’s in de kindertijd moet, net als andere PTSS, traumagericht aangepakt worden. De bijkomende klachten of stoornissen, zoals dissociatie en emotie regulatie problemen, zijn echter voor zowel cliënt als therapeut vaak een reden om dit niet te doen. De wetenschap is echter heel duidelijk over het belang van traumagericht werken bij deze doelgroep. In ons eigen onderzoek (Raabe et al. 2022) bleek ImRs erg effectief bij deze doelgroep.

ImRs is een effectieve, cliëntvriendelijke en veelzijdige behandelmethode en de werkwijze is eigenlijk relatief eenvoudig. De cliënt gaat imaginair terug naar de traumatische ervaringen, stapt vervolgens als volwassene in de gebeurtenis, laat (al dan niet geholpen door een ander) deze gebeurtenis een ander verloop krijgen en ondergaat tenslotte als kind de nieuwe loop van de gebeurtenis.

Bij deze traumagerichte methode ligt de focus niet alleen op het verminderen van angst gerelateerde klachten, maar ook op de betekenis die het getraumatiseerde kind aan de traumatische gebeurtenissen heeft gegeven. Door deze binnen de rescripting te corrigeren, is deze methode ook effectief in het verminderen van de secundaire trauma-emoties, zoals schuld, schaamte, boosheid. En het maakt de methode ook geschikt om te gebruiken voor (de gevolgen van) affectieve verwaarlozing. Daarnaast leren cliënten tijdens de ImRs uiting te geven aan hun eigen behoeftes, is er aandacht voor emotieregulatie en voelen ze zich door de behandeling gezien, gesteund en voldaan.

Cursus
Docenten
Praktische informatie
Aanmelden